زمین 500 متری فروشی

قیمت کل: 280,000,000 تومان
قیمت هر متر: 550,000 تومان
شهر بندر انزلی، پاسداران
شماره سریال ملک: 583803 / 460 / 519

توضیحات ملک

زمین 500متری بر چهارم 💰(قیمت اعلامی مالک است-قیمت قابل مذاکره است) 💰
کد ملک: 4224526

جزییات