زمین 134 متری فروشی

قیمت کل: 60,000,000 تومان
قیمت هر متر: 450,000 تومان
شهر وحیدیه، فرارت، بلوار ولایت کوی بهداشت
شماره سریال ملک: 607363 / 473 / 519

توضیحات ملک

قابل ساخت 3 طبقه و دریافت سند تک برگی و خدمات..

جزییات