زمین 445 متری فروشی

قیمت کل: 11,125,000,000 تومان
قیمت هر متر: 25,000,000 تومان
شهر ساری، فرهنگ
شماره سریال ملک: 888788 / 504 / 519

توضیحات ملک

زمین فروشی در فرهنگ

بر اصلی خیابان فرهنگ
موقعیت اداری بی نظیر

احداث مجتمع اداری
تجاری
مرکز خرید

متری 25,000,000

0911-352-4228
عباسیان

جزییات

موقعیت شمالی، جنوبی، شرقی، غربی
پارکینگ ندارد
خط تلفن ندارد