زمین 1000 متری فروشی

قیمت کل: 750,000,000 تومان
قیمت هر متر: 750,000 تومان
شهر بندر انزلی، پاسداران
شماره سریال ملک: 687663 / 541 / 519

توضیحات ملک

زمین مذکور سمت دریا میباشد
کد ملک: 4224531

جزییات

پارکینگ ندارد
خط تلفن ندارد