زمین 283 متری فروشی

قیمت کل: 33,000,000 تومان
قیمت هر متر: 120,000 تومان
شهر بندر انزلی، پیل علی باغ
شماره سریال ملک: 980256 / 542 / 519

توضیحات ملک

سند دارد
کد ملک: 4224538

جزییات

پارکینگ ندارد
خط تلفن ندارد