زمین 263 متری فروشی

قیمت کل: 197,000,000 تومان
قیمت هر متر: 750,000 تومان
شهر شاهرود، خیابان تهران روبروی ژاندارمری خیابان شهدای لبنان
شماره سریال ملک: 520069 / 570 / 519

توضیحات ملک

زمین مسکونی با کاربری و تفکیک شهرداری و بر بلوار 24 متری مناسب جهت تجاری میباشد .

جزییات

موقعیت شمالی
پارکینگ ندارد
خط تلفن ندارد