زمین 16000 متری فروشی

قیمت کل: 3,520,000,000 تومان
قیمت هر متر: 220,000 تومان
شهریار، شهربار-جاده رباط کریم-نرسیده به الارد-

فروش زمین صنعتی باجوازساخت-
16000متر-باسندشش دانگ-بامجوزاحداث صنایع تبدیلی وتکمیلی محصولات کشاورزی-
موافقت نامه اجرای طرحها-مجوزاحداث سردخانه بالای صفروزیرصفر-

شماره سریال ملک: 548469 / 577 / 519

توضیحات ملک

فروش زمین صنعتی باجوازساخت-
16000متر-باسندشش دانگ-بامجوزاحداث صنایع تبدیلی وتکمیلی محصولات کشاورزی-
موافقت نامه اجرای طرحها-مجوزاحداث سردخانه بالای صفروزیرصفر-
مجوزدیوارکشی و...-مجوزلوله کشی آب شهری-
جوازساخت5000مترسوله-
جوازساخت500متربناءاداری ومسکونی-
مناسب احداث مجتمع صنایع غذائی-سردخانه و...-
برجاده اصلی-
قیمت:200هزارتومان-هرمتر
معاوضه تا30درصدقیمت باآپارتمان درغرب تهران -
شهریار-جاده رباط کریم-نرسیده به الارد-
-

جزییات

پارکینگ ندارد
خط تلفن ندارد
امکان معاوضه دارد
معاوضه با آپارتمان درتهران