زمین 42000 متری فروشی

قیمت کل: 2,520,000,000 تومان
قیمت هر متر: 60,000 تومان
شهریار، شهریار-جاده رباط کریم-نرسیده به الارد

فروش زمین-
42000هزارمتر-سندشش دانگ-
مناسب ساخت کارگاه تولیدی وصنعتی-ساخت سوله-احداث کشتارگاه و...-
درشش قطعه7000متری بفروش میرسد-
فاصله تا جاده اصلی شهریار200متر-
قیمت فروش کلی:60هزارتومان-هرمتر-
قیمت کل:2520میلیون تومان-
جاده شهریاربه رباط کریم-نرسیده به الارد-

-

شماره سریال ملک: 764237 / 578 / 519

توضیحات ملک

فروش زمین-
42000هزارمتر-سندشش دانگ-
مناسب ساخت کارگاه تولیدی وصنعتی-ساخت سوله-احداث کشتارگاه و...-
درشش قطعه7000متری بفروش میرسد-
فاصله تا جاده اصلی شهریار200متر-

قیمت فروش کلی:60هزارتومان-هرمتر-
قیمت کل:2520میلیون تومان-
جاده شهریاربه رباط کریم-نرسیده به الارد-

-

جزییات

پارکینگ ندارد
خط تلفن ندارد
امکان معاوضه دارد
معاوضه با آپارتمان