زمین 205 متری فروشی

قیمت کل: 471,000,000 تومان
قیمت هر متر: 2,300,000 تومان
شهر بابل،
شماره سریال ملک: 267395 / 582 / 519

توضیحات ملک

هر4طرف دیوار-سند 6دانگ -دونبش-محیط آرام-نزدیک جاده اصلی- تخفیف دارد.

جزییات

پارکینگ ندارد
خط تلفن ندارد