زمین 89 متری فروشی

قیمت کل: 24,000,000 تومان
قیمت هر متر: 280,000 تومان
اردبیل، منطقه دو، نیار پشت امامزاده
شماره سریال ملک: 814373 / 582 / 519

توضیحات ملک

زمین مسکونی واقع در نیار آخر کوچه ابوالفتحی پشت امامزاده جنب 14 متری با عرض 6 متر دارای موقعیت بسیار مناسب

جزییات

موقعیت جنوبی
پارکینگ ندارد
خط تلفن ندارد