اداری و دفتر کار 62 متری فروشی

قیمت کل: 210,000,000 تومان
قیمت هر متر: 3,400,000 تومان
شهر قدس، محله چهل و پنج متری انقلاب، طبقه فوقانی بانک پاسارگاد
شماره سریال ملک: 956776 / 640 / 519

جزییات