مغازه 36 متری فروشی

قیمت کل: 252,000,000 تومان
قیمت هر متر: 7,000,000 تومان
بندر انزلی، محله غازیان، اطبا . بر اصلی
شماره سریال ملک: 988253 / 647 / 519

توضیحات ملک

36 متر مغازه . سرقفلی و مالکیت .

کد ملک 21086

جزییات

پارکینگ ندارد
خط تلفن ندارد