آپارتمان 300 متری فروشی

قیمت کل: 450,000,000 تومان
قیمت هر متر: 1,500,000 تومان
شهر محمودآباد، خیابان امام. نبش نسیم 71

شماره سریال ملک: 7270 / 508 / 665

این ملک به فروش / اجاره رفته است

توضیحات ملک

زمین دو کله میباشد و هم از جاده اصلی بر تجاری دارد و هم از داخل کوچه

جزییات