خرید املاک در شهر بابل، محله بزاز - آپارتمان و خانه فروشی