خرید املاک در شهر بابل، محله شهرک شمال - آپارتمان و خانه فروشی