خرید املاک در اصفهان، منطقه سیزده - آپارتمان و خانه فروشی