خرید املاک در شهر اصفهان - آپارتمان و خانه فروشی

 • آپارتمان دو خوابه 90 متری فروشی

  قیمت کل: 499,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 5,550,000 تومان

  حرفه اي ترين مشاوره و خدمات املاک را از ما بخواهيد املاک کاکتوس فروش ويژه يک واحد آپارتمان 90 متري 14 سال ساخت 2 خوابه , محدوده ملک شهر واقع در طبقه اول مجتمع 2 طبقه 5 واحدي، با موقعيت عالي شمالی جنوبي , با دسترسي فوق العاده به حمل و نقل عمومي از امکانات بارز اين ملک ميتوان به پارکينگ مسقف, تراس , انبار , کولر آبی , سند شش دانگ و ... اشاره کرد . قيمت اين ملک 500 میلیون تومان ميباشد. در صورت تماس لطفا کد ملک را بازگو فرماييد وبراي اطلاعات بيشتر اين ملک با کارشناس مجرب ما آقاي ...

 • آپارتمان دو خوابه 110 متری فروشی

  قیمت کل: 489,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 4,450,000 تومان

  حرفه اي ترين مشاوره و خدمات املاک را از ما بخواهيد املاک کاکتوس فروش ويژه يک واحد آپارتمان 110 متري 13 سال ساخت 2 خوابه , محدوده اشراق واقع در طبقه دوم مجتمع 5 طبقه 15 واحدي، با موقعيت عالي شمالي , با دسترسي فوق العاده به حمل و نقل عمومي از امکانات بارز اين ملک ميتوان به پارکينگ , تراس , انبار , اسانسور , کولر آبي , سند شش دانگ و ... اشاره کرد . قيمت اين ملک 490 ميليون تومان ميباشد. در صورت تماس لطفا کد ملک را بازگو فرماييد وبراي اطلاعات بيشتر اين ملک با کارشناس مجرب ما آقاي صادقي ت ...

 • آپارتمان دو خوابه 95 متری فروشی

  قیمت کل: 446,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 4,700,000 تومان

  حرفه اي ترين مشاوره و خدمات املاک را از ما بخواهيد املاک کاکتوس فروش ويژه يک واحد آپارتمان 95 متري 7 سال ساخت 2 خوابه , محدوده آزادی واقع در طبقه سوم مجتمع 4 طبقه 8 واحدي، با موقعيت عالي جنوبی , با دسترسي فوق العاده به حمل و نقل عمومي از امکانات بارز اين ملک ميتوان به پارکينگ مسقف, تراس , انبار , اسانسور , کولر آبي , سند شش دانگ و ... اشاره کرد . قيمت اين ملک 450 ميليون تومان ميباشد. در صورت تماس لطفا کد ملک را بازگو فرماييد وبراي اطلاعات بيشتر اين ملک با کارشناس مجرب ما آقاي صادقي تماس ...

 • آپارتمان دو خوابه 108 متری فروشی

  قیمت کل: 545,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 5,050,000 تومان

  حرفه اي ترين مشاوره و خدمات املاک را از ما بخواهيد املاک کاکتوس فروش ويژه يک واحد آپارتمان 108 متري 4 سال ساخت 2 خوابه , محدوده آزادي واقع در طبقه دوم مجتمع 4 طبقه 8 واحدي، با موقعيت عالي سه نبش شمالی جنوبي شرقی, با دسترسي فوق العاده به حمل و نقل عمومي از امکانات بارز اين ملک ميتوان به پارکينگ , تراس , اسانسور , کولر آبي , سند شش دانگ و ... اشاره کرد . قيمت اين ملک 550 ميليون تومان ميباشد. در صورت تماس لطفا کد ملک را بازگو فرماييد وبراي اطلاعات بيشتر اين ملک با کارشناس مجرب ما آقاي صادقي ...

 • آپارتمان دو خوابه 93 متری فروشی

  قیمت کل: 470,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 5,050,000 تومان

  حرفه اي ترين مشاوره و خدمات املاک را از ما بخواهيد املاک کاکتوس فروش ويژه يک واحد آپارتمان 93 متري 5 سال ساخت 2 خوابه , محدوده خانه اصفهان واقع در طبقه اول مجتمع 3 طبقه 6 واحدي، با موقعيت عالي جنوبي , با دسترسي فوق العاده به حمل و نقل عمومي از امکانات بارز اين ملک ميتوان به پارکينگ مسقف, تراس , کولر آبي , سند شش دانگ و ... اشاره کرد . قيمت اين ملک 470 ميليون تومان ميباشد. در صورت تماس لطفا کد ملک را بازگو فرماييد وبراي اطلاعات بيشتر اين ملک با کارشناس مجرب ما آقاي صادقي تماس حاصل نماييد. ...

 • آپارتمان دو خوابه 77 متری فروشی

  قیمت کل: 473,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 6,150,000 تومان

  حرفه اي ترين مشاوره و خدمات املاک را از ما بخواهيد املاک کاکتوس فروش ويژه يک واحد آپارتمان 77 متري نوساز 2 خوابه , محدوده برازنده واقع در طبقه چهارم مجتمع 4 طبقه 12 واحدي، با موقعيت عالي جنوبي , با دسترسي فوق العاده به حمل و نقل عمومي از امکانات بارز اين ملک ميتوان به پارکينگ مسقف, تراس , کولر آبي , سند شش دانگ , آسانسور, پنجره دو جداره و ... اشاره کرد . قيمت اين ملک 475 ميليون تومان ميباشد. در صورت تماس لطفا کد ملک را بازگو فرماييد وبراي اطلاعات بيشتر اين ملک با کارشناس مجرب ما آقاي صادق ...

 • آپارتمان دو خوابه 130 متری فروشی

  قیمت کل: 559,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 4,300,000 تومان

  حرفه اي ترين مشاوره و خدمات املاک را از ما بخواهيد املاک کاکتوس فروش ويژه يک واحد آپارتمان 130 متري 18سال ساخت 2 خوابه , محدوده ملک شهر واقع در طبقه دوم مجتمع 3 طبقه 3 واحدي، با موقعيت عالي جنوبي شرقی , با دسترسي فوق العاده به حمل و نقل عمومي از امکانات بارز اين ملک ميتوان به پارکينگ , تراس , کولر آبي , سند شش دانگ , پنجره دو جداره و ... اشاره کرد . قيمت اين ملک 559 ميليون تومان ميباشد. در صورت تماس لطفا کد ملک را بازگو فرماييد وبراي اطلاعات بيشتر اين ملک با کارشناس مجرب ما ...

 • آپارتمان دو خوابه 92 متری فروشی

  قیمت کل: 418,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 4,550,000 تومان

  حرفه اي ترين مشاوره و خدمات املاک را از ما بخواهيد املاک کاکتوس فروش ويژه يک واحد آپارتمان 92 متري 12سال ساخت 2 خوابه , محدوده فلاطوری واقع در طبقه اول مجتمع 8 طبقه 64 واحدي، با موقعيت عالي شمالی غربی , با دسترسي فوق العاده به حمل و نقل عمومي از امکانات بارز اين ملک ميتوان به پارکينگ , تراس , کولر آبي , سند شش دانگ , کاغذ دیواری و ... اشاره کرد . قيمت اين ملک 420 ميليون تومان ميباشد. در صورت تماس لطفا کد ملک را بازگو فرماييد وبراي اطلاعات بيشتر اين ملک با کارشناس مجرب ما آقاي ...

 • آپارتمان دو خوابه 75 متری فروشی

  قیمت کل: 487,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 6,500,000 تومان

  حرفه اي ترين مشاوره و خدمات املاک را از ما بخواهيد املاک کاکتوس فروش ويژه يک واحد آپارتمان 75 متري نوساز 2 خوابه , محدوده برازنده واقع در طبقه همکف مجتمع 4 طبقه 4 واحدي، با موقعيت عالي جنوبی , با دسترسي فوق العاده به حمل و نقل عمومي از امکانات بارز اين ملک ميتوان به پارکينگ , تراس , آسانسور , انبار , و ... اشاره کرد . قيمت اين ملک 487.500.000 تومان ميباشد. در صورت تماس لطفا کد ملک را بازگو فرماييد وبراي اطلاعات بيشتر اين ملک با کارشناس مجرب ما آقاي صادقي تماس حاصل نماييد. شماره تماس دفتر ...