خرید املاک در شهر شیرود - آپارتمان و خانه فروشی

  • زمین 374 متری فروشی

    قیمت کل: 261,000,000 تومان
    قیمت هر متر: 700,000 تومان

    زمین 374 متری با جواز ساخت 2 واحد + پار کینگ + انباری کنتور آب نصب برق و گاز جلو د رب دارای درب پار کینگ و درب نفررو متری 700 هزار. تومان کاسگر محله

    5 روز قبل