خرید کلنگی‌ در شهر بابل - کلنگی ‌فروشی

 • کلنگی 170 متری فروشی

  قیمت کل: 391,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 2,300,000 تومان

  این ملک از سمت خیابان بیست متری به اندازه 7متر بر دارد و ازسمت دیگر که خیابان 8متری می باشد 3متر بر دارد شکل زمین به صورت L مانند می باشد که از دو سمت به دو کوچه 20 و 8 متری منتهی می شود . این ملک توانایی باز سازی را نیز دارد شهرداری مجوز ساخت را برای 4یا 5 طبقه را می دهد


  امکان معاوضه
  زمین در همین مناطق