خرید کلنگی‌ در شهر ارومیه - کلنگی ‌فروشی

  • کلنگی 220 متری فروشی

    قیمت کل: 440,000,000 تومان
    قیمت هر متر: 2,000,000 تومان

    بر ملک 10متر واقع در کوچه 10متری ساختمان جنوبی. عیانی تقریبا 160 متر سه خوابه با کاراژ. تعویض با منزل مسکونی حدود 600 میلیونی. مابه التفاوت نقدا پرداخت میشود . سند شش دانگ . ساختمان در تقاطع دو کوچه 10متری قراردارد و بهترین شرایط برای ساخت وساز

    4 ماه قبل