اجاره آپارتمان‌ در شهر ساری، محله پشت پرورشگاه - رهن و اجاره آپارتمان ‌