اجاره آپارتمان‌ در شهر ساری، محله پیوندی - رهن و اجاره آپارتمان ‌