اجاره آپارتمان‌ در شهر ساری، محله چهارراه کارمندان - رهن و اجاره آپارتمان ‌