اجاره آپارتمان‌ در تهران، محله مجیدیه شمالی - رهن و اجاره آپارتمان ‌