اجاره آپارتمان‌ در شهر سنندج - رهن و اجاره آپارتمان ‌