اجاره خانه و حیاط‌ در شهر شاهرود - رهن و اجاره خانه و حیاط ‌