اجاره خانه و حیاط‌ در شهر بروجرد - رهن و اجاره خانه و حیاط ‌