اجاره مغازه‌ در شهر ساری، محله کوی سنگ - رهن و اجاره مغازه ‌