اجاره مغازه‌ در شهر فیروزکوه - رهن و اجاره مغازه ‌