خانه و حیاط 160 متری برای رهن و اجاره

مبلغ رهن: 50,000,000 تومان
مبلغ اجاره: 50,000,000 تومان
ایلام، محله کشوری،
شماره سریال ملک: 243974 / 368 / 472

جزییات

تعداد خواب سه خوابه