مغازه 14 متری برای رهن و اجاره

مبلغ رهن: 2,000,000 تومان
مبلغ اجاره: 270,000 تومان
شهر خلخال، خیابان شهید بهشتی روبروی شیرینی قاقا لی لی.جنب تعمیرات الکتریکی جعفرزاده.
شماره سریال ملک: 322299 / 871 / 501

توضیحات ملک

سقف کناف شده. دیوارها مولتی کالر آبی رنگ و سنگ مرمر دورهادور.

جزییات