مغازه 12 متری برای رهن و اجاره

مبلغ رهن: 10,000,000 تومان
مبلغ اجاره: 1,700,000 تومان
شهر قدس، محله چهل و پنج متری انقلاب، جنب بانک پاسارگاد
شماره سریال ملک: 752706 / 641 / 519

توضیحات ملک

بلواراصلی جنب فوشگاه ورزشی المپیک

جزییات