مغازه 200 متری برای رهن و اجاره

مبلغ رهن: 7,000,000 تومان
مبلغ اجاره: 700,000 تومان
شهر شاهرود، شهنما نرسیده به چهارراه کابل مغان
شماره سریال ملک: 268919 / 610 / 562

توضیحات ملک

۶۰متر سوله به ارتفاع ۵متر و ۱۴۰متر فضای حیاط

جزییات