مغازه 40 متری برای رهن و اجاره

مبلغ رهن: 5,000,000 تومان
مبلغ اجاره: 800,000 تومان
شهر شاهرود، خیابان پیشوا نرسیده به زینبیه
شماره سریال ملک: 398920 / 682 / 562

جزییات

پارکینگ ندارد
خط تلفن ندارد