درباره مشاور

هدف اصلی تشکیل گروه مشاور تسهیل مبادلات ملک و مسکن در سطح ایران بوده است. رشد سریع اینترنت و افزایش ضریب نفوذ آن در ایران مشاور را بر آن داشته است تا با حضور در این صحنه امکان تبادل آسانتر اطلاعات را فراهم سازد. در راستای نیل به این هدف، سایت Moshaver.com طراحی و به کار گرفته شده است.

اما حضور در اینترنت، تنها محل فعالیت گروه مشاورنیست. مشاور افتخار دارد که در راستای تسهیل دسترسی اطلاعات برای کاربران و مشتریانش، از اکثر شیوه های نوین و سنتی مرسوم بهره برد.

مشاور همواره تلاش کرده است تا زمینه سود را برای همه طرفهای درگیر در معاملات ملک و مسکن به وسیله تسهیل گردش اطلاعات فراهم سازد. پشتوانه فعالیت مشاور اعتماد کاربران و سالها تجربه در این امر است.


جهت ارسال شکایات و پیشنهادات و انتقادات لطف به آدرس moshaver@porden.com ایمیل بزنید