مشاور املاک آل یاسین


دارای پروانه تخصصی درجه ی یک از سازمان ثبت اسناد و با تجربه ی 28 ساله در ممیزی املاک و تهیه پیش نویس جند ساله قیمت منطقه ای در کمیسیون تقویم املاک شهرستان و همچنین شناخت کامل بر امور معاملات در تنظیم قراردادها و صورت جلسات و تسلط بر قوانین از جمله قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر و قانون مشاعات و واحد های آپارتمانی و آشنایی بر چگونگی تعیین تعرفه های عوارض در شهرداری و همچنین تعیین نوع کاربری ها در طرح جامع تفضیلی شهر و رعایت محدوده و حریم وراثت را دارا بوده و شناخت کامل به منطقه را نیز دارد .

آخرین خبر