مشاور املاک سینا مسکن


املاک سینا مسکن با سوابق درخشان درامر خرید و فروش ویلا وزمین و باغ وپیمانکاری ساختمان در خدمت مشتریان عزیز در سراسر کشور میباشد وبا داشتن مشاور حقوقی درامر خرید وفروش زمین و ویلا و باداشتن بهترین فایلهای مورد نیاز برای خرید ویلا وزمین درمناطق شمال را برای مشتریان عزیزتهیه نمودیم.شعار ما صداقت و احترام به مشتری سر لوحه کارمشاور املاک ماست.وامیدواریم بهترین معاملات ویلا و زمین را برای مشتریان محترم در شهر ساحلی نور ونوشهر ورویان و چمستان ...انجام بدهیم
مشاور املاک سینا مسکن

آخرین خبر