مشاور املاک قائمی


نصرت اله قائمی دبیرفنی بازنشسته(هنرستانها)سال تاسیس وشروع به کاردرمشاور املاک 1376 تا کنون . اهداف ماارائه خدمات صادقانه به هموطنان عزیز است ءتا شاید کور سوئی باشیم جهت تحقق قسمتی از اهداف شما.
مشاور املاک قائمی

آخرین خبر

3 سال قبل
سازمان بورس و اوراق بهادار از اعلام آمادگی فعالیت بورس مسکن در هر زمان که نهادهای دولتی بخواهند واحدهای مسکونی خود رابه فروش برسانند خبر داد

املاک ارائه شده توسط مشاور املاک قائمی 46